Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

О Савезу

Пољопривредни Задружни савез Републике Српске је самостална интересна и стручна пословна организација коју су задруге из Републике Српске основале ради унапређивања дјелатности задруга и заштите њихових заједничких интереса. 

Пољопривредни Задружни савез Републике Српске пружа стручну и другу помоћ при оснивању и унапређивању пословања задруге, заступа интересе задруга пред органима и организацијама и банкарским и другим финансијским организацијама у области задругарства, организује и подстиче стручно усавршавање, научно истраживачки рад и информативно-издавачку и пропагандну дјелатност од интереса за унапређивање задругарства, представља задруге у иностранству и остварује сарадњу са међународним задружним организацијама, обезбјеђује обављање задружне ревизије, стара се о унапређивању задругарства, води евиденцију о задругама (задружни регистар) и задружну статистику, доноси општа правила којима се уређује примјена задружних принципа и обавља друге послове од значаја за пословање задруга прописане законом и правилима Савеза.

Пољопривредни Задружни савез Републике Српске послује и односе са својим чланицама уређује на задружним принципима: добровољности и отворености према чланству, демократске контроле пословања, пословне аутономије и информисања чланица и међузадружне сарадње и бриге за заједништво.

ВРХ