Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

Задружни идентитет

 

ИЗЈАВА О ЗАДРУЖНОМ ИДЕНТИТЕТУ

Међународни Задружни Савез (ИЦА) је 1995. усвојила ревидирану Изјаву о идентитету задруге која садржи три компоненте, дефиницију задруге, задружне вриједности и седам задружних принципа задруга. 

ДЕФИНИЦИЈА

Задруга је аутономна асоцијација лица која се добровољно удружују ради задовољавања својих заједничких економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички посједован и демократски контролисан привредни субјект.

ЗАДРУЖНЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Задруге се темеље на вриједностима самопомоћи, личне одговорности, демократичности, равноправности, праведности и солидарности. У складу с традицијом својих оснивача, чланови задруге слиједе етичке вриједности искрености, отворености, друштвене одговорности и бриге за друге.

ЗАДРУЖНИ ПРИНЦИПИ

Задружна принципи су смјернице помоћу којих задруге своје вриједности спроводе у пракси.

  1. ДОБРОВОЉНО И ОТВОРЕНО ЧЛАНСТВО

Задруге су добровољне организације, отворене свим људима који могу користити њихове услуге и вољни су прихватити одговорности које носи чланство, без сполне, друштвене, расне, политичке или вјерске дискриминације.

  1. ДЕМОКРАТСКО УПРАВЉАЊЕ ЧЛАНОВА

Задруге су демократске организације контролиране од стране својих чланова који активно учествују у управљању и одлучивању. Мушкарци и жене као изабрани представници одговарају чланству. Чланови задруга имају једнака гласачка права (принцип један члан један глас) док су и остали нивои задруге такођер организирани по демократским начелима.

  1. ЕКОНОМСКО СУДЈЕЛОВАЊЕ ЧЛАНОВА

Чланови равноправно доприносе и демократски одлучују о капиталу задруге, при чему је барем дио тог капитала уобичајено у заједничком власништву. Чланови обично стјечу ограничену корист, ако је има, за капитал који су унијели у задругу у облику чланског улога. Чланови остварене вишкове (добит) одређују за неку од сљедећих намјена: развој пословања задруге, могуће повећање обвезних резерви задруге изнад законског минимума, награде (упис додатних улога и/или исплате) члановима размјерно њиховом удјелу у трансакцијама са задругом те у друге активности одобрене од чланства.

  1. АУТОНОМИЈА И НЕЗАВИСНОСТ

Задруге су независне организације којима управљају њихови чланови и које служе као подршка својим члановима. У случају сарадње с другим организацијама, укључујући и државна тијела, или пак прикупљања капитала из вањских извора, оне при томе задржавају своју самосталност и демократско управљање чланова.

  1. ОБРАЗОВАЊЕ, ОБУКА И ИНФОРМИСАЊЕ

Задруге омогућавају образовање и обуку за своје чланове, изабране представнике, менаџмент и запослене како би допринијели развоју задруге. Задруге информишуу ширу јавност – посебно млађе људе и утјецајне представнике – о својој природи и користима задругарства.

  1. САРАДЊА МЕЂУ ЗАДРУГАМА

Задруге су учинковито средство својих чланова којим се јача задружни покрет сарадњом на локалној, националној, регионалној и међународној разини.

  1. БРИГА ЗА ЗАЈЕДНИЦУ

Задруге раде на одрживом развоју заједница у којима дјелују кроз правила одобрена од стране њихових чланова.

ВРХ