Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

Задружне организације у свијету

 

International Cooperative Alliance - ICA

Интернатионал цооперативе аллианце (Међународни задружни савез) уједињује, представља и служи задругама широм свијета, промовише важност и вриједности задружног модела пословања.

Основана је 1895. године у Лондону, једна је од најстаријих невладиних организација и једна од највећих која се мјери бројем заступљених људи: више од милијарду чланова сарадње на планети.

Њени чланови су националне и међународне задружне организације свих сектора дјелатности, укључујући пољопривреду, банкарство, енергију, индустрију, осигурање, рибарство, станоградњу, туризам и потрошачки сектор. 

То је врховно тијело које представља задруге, а процјењује се да око 3 милиона широм свијета, пружа глобални глас и форум за знање, стручност и координирану акцију за и о задругама. 

Међународни савез задруга сарађује са глобалним и регионалним владама и организацијама на стварању законодавног окружења које омогућава задругарима да формирају и расту. 

 

Cooperatives Europe 

Cooperatives Europe (Задруге Еуропе) су глас кооперативних предузећа у Европи. Представља  савез задруга у Европи и промовира пословни модел сарадње у Еуропи.

Чланице су 84 организације из 33 европске земље у свим пословним  секторима. Чланове представљају 141 милион појединачних чланова, који посједују 176 хиљада задруга и пружају радна мјеста за 4,7 милиона европских грађана. Сваки пети становник у Еуропи је члан неке задруге - сила за економски раст и друштвене промјене. 

Задруге постоје да служе својим члановима било да су произвођачи, купци или запослени. Чланови управљају задругом и судјелују у доношењу одлука у пословању задруга. 

 

European Association of Farmers and Cooperatives - COPA COGECA

Copa-Cogeca (Еуропско удружење пољопривредника и задруга) је савез двију великих пољопривредних кровних организација ЦОПА и ЦОГЕЦА и представља единствени глас пољопривредника и њихових задруга у Европској унији као најјачу интересну групу за европске пољопривреднике. Основан је 1962.године са сједиштем у Бриселу, његова дјелатност усмјерена је на заједничку пољопривредну политику и друга подручја политике битна за пољопривреднике и пољопривредне задруге, попут: сигурност хране, здравље и добробит животиња, здравље биљака, околиш, истраживање и иновације, трговина итд. Цопа-Цогеца заступа 28 милиона пољопривредника, те чланове пољопривредних задруга које дјелују у ЕУ.

Copa (European Agricultural Union) је европско удружење пољопривредних произвођача које се састоји од 60 организација из земаља Еуропске уније, те 36 партнерских организација из других европских земаља као што су Исланд, Норвешка, Швицарска и Турска.

Cogeca (General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union) је европско је удружење пољопривредних задруга које обухваћа 35 пуноправних чланица, 4 придружене, те 36 чланица партнера.

Циљеви удружења Copa-Cogeca односе се у првоме реду на заступање интереса европског пољопривредног сектора пред ЕУ комисијом и другим институцијама, преиспитивање свих релевантних питања и судјеловање у креирању заједничке пољопривредне политике ЕУ, проналажењу рјешења која су у заједничком интересу свих страна, одржавање и развијање контаката с институцијама Европске уније и свим другим организацијама и социјалним партнерима на ЕУ разини, промовисање улоге задруга и њихових чланова, олакшавање и координирање веза између својих чланова, те између националних комора и задруга.

ВРХ