Задружни савез Републике Српске

Органи савеза

Задружним савезом Републике Српске управљају чланице Савеза преко својих представника изабраних у органе и стална радна тијела Савеза. Органе Савеза представљају Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Предсједник Савеза.

Скупштина је највиши орган управљања у Савезу. Тренутни сазив Скупштине представљају 64. задруге - чланице Савеза. У управљању Савезом чланице имају једнако право гласа (једна чланица - један глас). Предсједник Скупштине је Мићо Живић из ПЗ Повртларство Бијељина, а замјеник предсједника Скупштине је Љубица Андријевић из ОПЖЗ Даница Лакташи.

Управни одбор је извршни орган Скупштине Савеза и чини га 7 (седам) чланова који се бирају из реда задругара из чланица Савеза. Управни одбор одлучује о свим питањима која нису у надлежности Скупштине.  Чланови Управног одбора су Максим Петровић из ПЗ Обудовац Шамац, Бранислав Поповић из ПЗ Крајинамед Бања Лука, Нада Нешковић-Раилић из ПЗ Агројапра Нови Град, Остоја Николић из ПЗ Агротим Бијељина, Томо Симић из ПЗ Агропромет Зворник, Ненад Љубојевић из ПЗ Увац-Рудо Рудо и Миљан Велетић из ПЗ Гвозно Калиновик.

Надзорни одбор је орган Савеза путем којег чланице Савеза надзиру рад свих органа и Стручне службе Савеза. Надзорни одбор има 3 (три) члана и за чланове одбора бирају се стручни радници из чланица Савеза. Чланови Надзорног одбора су Југослав Бијелић из ПЗ Ратково Рибник, Симо Новаковић из ПЗ Скугрићанка Модрича и Душка Липовчић из ПЗ Кооператива Прњавор.

Предсједник Савеза представља Савез, руководи пословањем Савеза и радом Стручне службе Савеза, води бригу о законитости рада Савеза. Предсједник Савеза је Рајко Кулага из ПЗ Агропосавина фарм Дервента.  

При Савезу дјелују стална радна тијела: Суд части, Задружна арбитража и Савјет за унапређење пољопривредног задругарства.  Управни одбор може образовати своја повремена радна тијела - одборе, комисије, делегације, радне групе и другa тијела. Одлуком о образовању повремених радних тијела одређује се њихов дјелокруг рада и састав.

Савез остварује задружну сарадњу преко својих представника у органима и тијелима у Задружним савезом БиХ у оквиру система задружног организовања на основу утврђених надлежности у складу са Законом и Уговором о реорганизацији и трансформацији Задружног савеза БиХ закљученим 2000. године.

Представнике Савеза у органима и тијелима Задружног савеза БиХ именује и опозива Скупштина Задружног савеза Републике Српске до истека мандата Скупштине Задружног савеза Републике Српске. Предсједник/замјеник предсједника Задружног савеза БиХ у актуелном мандату испред Задружног савеза Републике Српске  је Славко Добриловић из ПЗМ Агрокоп Соколац.

   

ВРХ