Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

Задружна ревизија

У складу са Законом о пољопривредним задругама, Задружни савез је надлежан за извршење задружних ревизија у задругама. Ревизије се обављају у складу са Правилима о задружној ревизији, Правилима Савеза и Методологијом и упутством за спровођење задружних ревизија и Програмом извршења ревизија на годишњем нивоу.

Ревизију обавља ревизорска служба Савеза која је лоцирана у Стручној служби Савеза и у складу са Правилником о унутрашњој организацији сачињавају је главни задружни ревизор и  два ревизора.

Задружна ревизија поред контролног, има и савјетодавни карактер, тако да остварује различите ефекте на рад и пословање задруга, а што се огледа кроз:

  • утврђивање стварног стања у ревидираним задругама
  • ефикаснију примјену законских прописа у пословању
  • примјену задружних принципа у пословању
  • заштиту задружне имовине у задругама
  • ажурирање чланства у задругама
  • подршка органима задруге у њиховом раду
  • давање инструкција за усклађивање пословања и нормативних аката задруга са важећим законским прописима
  • обезбјеђење података за задружну статистику
  • укључивање Савеза у отклањање многобројних проблема у раду задруга и њених органа
ВРХ