Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

Шта је задруга?

 

Удруживање у задруге може отворити врата многим малим произвођачима како би они изашли на нова тржишта, проширили своју производњу, побољшали профитабилност и квалитету производа те осигурали нова радна мјеста.

Задруге су предузећа која су усредсређена на људе, која су у власништву, контроли и управљању чланова и како би њихови чланови остварили своје заједничке економске, социјалне и културне потребе и тежње.

Задруге окупљају људе на демократски и једнак начин. Било да су чланови купци, запослени, корисници или становници, задруге се демократски управљају правилом "један члан, један глас". Чланови дијеле једнака гласачка права без обзира на износ капитала који улажу у задругу. 

Будући да су задруге вођене вриједностима, а не само профитом, задруге дијеле међународно договорене задружне принципе и заједно дјелују на изградњи бољег свијета. Стављање правичности, једнакости и социјалне правде у средиште задруге, задруге широм свијета омогућавају људима да раде заједно на стварању одрживих предузећа која стварају дугорочне послове и просперитет. 

Задруге омогућавају људима да преузму контролу над њиховом економском будућности и будући да нису у власништву дионичара, економске и социјалне користи од њихове активности остају у заједницама у којима су основани. Добивени профит или се реинвестира у задругу или се враћа члановима. 

Барем 12% човјечанства члан је било које од 3 милиона задруга у свијету. Европа воли и његује задруге јер оне вежу људе уз простор у којем живе, омогућавају им да тај простор оплемењују, његују и у њему, удружени у задруге, живе боље и успјешно послују.

Наши чланови препознају задругарство као организовани облик сарадње, претежно се баве пољопривредом, али и са осталим дјелатностима. Намјера Савеза је подстицати стварање већих задруга са што више чланова јер се сва логистика може организирати на једном мјесту. Постојеће задруге требају се отворити новим члановима који их такођер требају препознати као мјесто које ће штитити њихове интересе.

Задругарство је спас за многе породице у руралним срединама који је надомак руке, али га људи не виде, не узимају. Као неки неприхваћени благослов.

 

ВРХ